PPTC自恢复保险丝_户外防雷保护方案_过流保护元件_上海雷卯电子科技PK10计划

欢迎来到上海雷卯电子科技PK10计划官网!

中文 |

咨询热线:021-50828806

您当前的位置:PK10计划 > 产品中心 > PPTC自恢复保险丝 > SMD1206系列

Part Number Ih(A) Vmax(Vdc) Imax(A) Trip current(A) Trip time(s) Rmax(Ω) Rmin(Ω) Pdtyp(W) It(A) Package
SMD1206P005TF 0.05 60 100 0.3 1.5 50 3.6 0.4 0.15 SMD
SMD1206P010TF 0.1 60 100 0.5 1.0 15 1.6 0.4 0.25 SMD
SMD1206P012TF 0.12 60 100 0.5 1.0 15 1.6 0.4 0.29 SMD
SMD1206P016TF 0.16 30 100 8.0 0.08 2.5 0.35 0.6 0.37 SMD
SMD1206P020TF 0.2 24 100 8.0 0.08 2.5 0.35 0.6 0.46 SMD
SMD1206P020TF/30 0.2 30 100 8.0 0.1 2.5 0.6 0.4 0.4 SMD
SMD1206P025TF 0.25 16 100 8.0 0.1 1.3 0.25 0.6 0.5 SMD
SMD1206P035TF 0.35 6 100 8.0 0.1 0.7 0.15 0.6 0.75 SMD
SMD1206P050TF 0.5 6 100 8.0 0.1 0.7 0.15 0.6 1.0 SMD
SMD1206P050TF/13.2 0.5 13.2 100 8.0 0.1 0.7 0.15 0.6 1.0 SMD
SMD1206P050TF/8 0.5 8 100 8.0 0.1 0.7 0.15 0.4 1.0 SMD
SMD1206P075TF 0.75 6 100 8.0 0.2 0.5 0.09 0.6 1.5 SMD
SMD1206P075TF/13.2 0.75 13.2 100 8.0 0.2 0.5 0.09 0.6 1.5 SMD
SMD1206P100TF 1.0 6 100 8.0 0.3 0.27 0.055 0.6 1.8 SMD
SMD1206P100/16 1.1 16 100 8.0 0.8 0.18 0.04 0.8 2.2 SMD
SMD1206P110TF 1.1 6 40 8.0 0.3 0.21 0.055 0.6 2.2 SMD
SMD1206P150TF 1.5 6 100 8.0 0.3 0.13 0.04 0.8 3.0 SMD
SMD1206P175TF 1.75 6 100 8.0 0.5 0.09 0.02 0.8 3.5 SMD
SMD1206P200TF 2.0 6 100 8.0 1.5 0.08 0.018 0.8 3.5 SMD
新闻中心 查看更多>>
全天PK10计划 全天PK10计划 全天PK10计划 全天PK10计划 PK10计划 PK10计划 PK10计划 全天PK10计划 全天PK10计划 pk10